Whose VMA Outfit Was The Strangest?

Vixen

By: Niki McGloster / August 29, 2011

 

Nicki Minaj