Vixen Name Match Up: Female Emcees

Vixen

Sharifa Daniels | November 7, 2013 - 11:48 am

Tiye Pheonix and Jean Grae

Which of these rapper’s real name is Tsidi Ibrahim?

 Jean Grae (left) or Tiye Pheonix (right)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38