Irakli Kiziria

More Irakli Kiziria stories

Movies & TV

Architect Creates Luxury Louis Vuitton Condom that Retails for $68

We all know the saying "no glove, no love," right? Well, Georgia Republic architect Irakli Kiziria has made sure that the glove will always be…