Nicki Minaj

Nicki Minaj asks a judge to throw out the $30 million...

New