Tika Sumpter Adds Sparkle to Fashion Week! [PHOTOS]

Tika Sumpter