Happy Birthday, Cynthia Bailey!

Vixen

cynthia bailey in Kouture-MagazineCynthia appeared on the March/April 2011 issue of Kouture Magazine.

Photo Credit: Kouture Magazine