All White Everything: Stars Wear White to Ludacris’ Annual ATL Party

kenny-burns, ludacris, usher, larenz tate and tyrese

Kenny Burns, Ludacris, Usher, Larenz Tate and Tyrese