ABC Unveils New ‘Scandal’ Season 3 Promo [Photos]

'Scandal' season 3 promo