ABC Unveils New ‘Scandal’ Season 3 Promo [Photos]

Vixen

'Scandal' season 3 promo