Fly or Fail? Nicki Minaj Wears Black Gown to the MTV Movie Awards

Vixen

nicki minaj enroute to the mtv movie awardsPhoto Credit: Instagram