white friday

Music

Yo Gotti Takes An Eerie Approach To Flex His Godly “Lifestyle”

Yo Gotti takes us on an ominous trip through the ghetto to find Jesus.